ตารางสัมมนาเสริม - SPECIAL DISCUSS

ไม่พบข้อมูล ตารางสัมมนาเสริม - SPECIAL DISCUSS

  • {{row.SubjectCode}} {{row.SubjectName}} ผู้บรรยาย: {{row.TchName}}
    หัวข้อ: {{row.LiveTopic}}
    บรรยายจาก: {{row.LiveFrom}}
    {{row.FromDate | date}}
    {{row.TimeDesc}}