ตารางการบรรยายเสริม - LIVE CLASS
 • {{row.SubjectCode}} {{row.SubjectName}} ผู้บรรยาย: {{row.TchName}}
  หัวข้อ: {{row.LiveTopic}}
  บรรยายจาก: {{row.LiveFrom}}
  {{row.FromDateDmy}}
  {{row.TimeDesc}}

ไม่พบข้อมูล ตารางการบรรยายเสริม - LIVE CLASS

 • {{::row.SubjectCode}} {{::row.SubjectName}} ผู้บรรยาย: {{::row.TchName}}
  หัวข้อ: {{::row.LiveTopic}}
  บรรยายจาก: {{::row.LiveFrom}}
  {{::row.FromDateDmy}}
  {{::row.TimeDesc}}

ไม่พบข้อมูล ตารางการบรรยายเสริม - LIVE CLASS